menu 简单麦麦
account_circle

大东亚的沉没: 高升号事件的历史解剖-大东亚的沉没: 高升号事件的历史解剖文件编号:943

已经帮助了2564人找到了他们想要的文件
上传于 2020年2月27日 10:23
0次下载
3108次围观
评分:4.5/5 ★ ★ ★ ★ ★
标题(title):大东亚的沉没: 高升号事件的历史解剖
大东亚的沉没: 高升号事件的历史解剖
作者(author):[澳]雪儿简思
出版社(publisher):中华书局
大小(size):172 MB (180731904 bytes)
格式(extension):pdf
注意:如果文件下载完成后为无法打开的格式,请修改后缀名为格式对应后缀

这是甲午战争的历史切片解剖报告,这是引发大东亚格局、秩序巨变的的中日英“三国演义”。
高升号事件,一座国际军事史、政治史、司法史的里程碑,一个至今广为传诵的经典案例。
作者广泛搜集了三国官方文件,首次全景扫描了导致大东亚“沉没”的高升号事件:1894年7月25日,日本联合舰队突袭并击沉中国租用的英国商船——高升号,船上千名清军及外籍船员罹难,引爆甲午战争。
大清王朝且怒且喜,希望联合英国对抗日本;日本政府大惊失色,担心军方盲动搅乱战略全局;大英帝国群情汹汹,远东舰队要求对日报复……
大清出色而无力的弱国外交,日本阴险狡诈的危机公关,英国在利益与争议之间的艰难抉择。
而以高升号事件为开端的甲午战争,是日本近代史上第一次真正的对外战争。日本在军事和国际政治上的完胜,改变了东亚的政治格局:中国逐渐被边缘化,英、日结成同盟,东方的中心从北京转移至东京……国际军事史学界普遍认为,高升号事件及其结局,成为推动日本军事冒险的原始雪球。
Table of contents :
封面......Page 1
书名......Page 3
版权......Page 4
前言......Page 5
目录......Page 8
1......Page 12
2......Page 13
3......Page 14
4......Page 15
5......Page 16
6......Page 17
7......Page 18
8......Page 19
9......Page 20
10......Page 21
11......Page 22
12......Page 23
13......Page 24
14......Page 25
15......Page 26
16......Page 27
17......Page 28
18......Page 29
19......Page 30
20......Page 31
21......Page 32
22......Page 33
23......Page 34
24......Page 35
25......Page 36
26......Page 37
27......Page 38
28......Page 39
29......Page 40
30......Page 41
31......Page 42
32......Page 43
33......Page 44
34......Page 45
35......Page 46
36......Page 47
37......Page 48
38......Page 49
39......Page 50
40......Page 51
41......Page 52
42......Page 53
43......Page 54
44......Page 55
45......Page 56
46......Page 57
47......Page 58
48......Page 59
49......Page 60
50......Page 61
51......Page 62
52......Page 63
53......Page 64
54......Page 65
55......Page 66
56......Page 67
57......Page 68
58......Page 69
59......Page 70
60......Page 71
61......Page 72
62......Page 73
63......Page 74
64......Page 75
65......Page 76
66......Page 77
67......Page 78
68......Page 79
69......Page 80
70......Page 81
71......Page 82
72......Page 83
73......Page 84
74......Page 85
75......Page 86
76......Page 87
77......Page 88
78......Page 89
79......Page 90
80......Page 91
81......Page 92
82......Page 93
83......Page 94
84......Page 95
85......Page 96
86......Page 97
87......Page 98
88......Page 99
89......Page 100
90......Page 101
91......Page 102
92......Page 103
93......Page 104
94......Page 105
95......Page 106
96......Page 107
97......Page 108
98......Page 109
99......Page 110
100......Page 111
101......Page 112
102......Page 113
103......Page 114
104......Page 115
105......Page 116
106......Page 117
107......Page 118
108......Page 119
109......Page 120
110......Page 121
111......Page 122
112......Page 123
113......Page 124
114......Page 125
115......Page 126
116......Page 127
117......Page 128
118......Page 129
119......Page 130
120......Page 131
121......Page 132
122......Page 133
123......Page 134
124......Page 135
125......Page 136
126......Page 137
127......Page 138
128......Page 139
129......Page 140
130......Page 141
131......Page 142
132......Page 143
133......Page 144
134......Page 145
135......Page 146
136......Page 147
137......Page 148
138......Page 149
139......Page 150
140......Page 151
141......Page 152
142......Page 153
143......Page 154
144......Page 155
145......Page 156
146......Page 157
147......Page 158
148......Page 159
149......Page 160
150......Page 161
151......Page 162
152......Page 163
153......Page 164
154......Page 165
155......Page 166
156......Page 167
157......Page 168
158......Page 169
159......Page 170
160......Page 171
161......Page 172
162......Page 173
163......Page 174
164......Page 175
165......Page 176
166......Page 177
167......Page 178
168......Page 179
169......Page 180
170......Page 181
171......Page 182
172......Page 183
173......Page 184
174......Page 185
175......Page 186
176......Page 187
177......Page 188
178......Page 189
179......Page 190
180......Page 191
181......Page 192
182......Page 193
183......Page 194
184......Page 195
185......Page 196
186......Page 197
187......Page 198
188......Page 199
189......Page 200
190......Page 201
191......Page 202
192......Page 203
193......Page 204
194......Page 205
195......Page 206
196......Page 207
197......Page 208
198......Page 209
199......Page 210
200......Page 211
201......Page 212
202......Page 213
203......Page 214
204......Page 215
205......Page 216
206......Page 217
207......Page 218
208......Page 219
209......Page 220
210......Page 221
211......Page 222
212......Page 223
213......Page 224
214......Page 225
215......Page 226
216......Page 227
217......Page 228
218......Page 229
219......Page 230
220......Page 231
221......Page 232
222......Page 233
223......Page 234
224......Page 235
225......Page 236
226......Page 237
227......Page 238


想了解更多信息?可向上传者提问。点击提问
欢迎您上传文件!
费劲心机找到了自己想要的文件?
不如上传简单麦麦!
分享给别人!还能赚取收益
下载须知
1.如有解压密码 提取码都在下面 注意查看
2.如果有问题 可以通过卖家联系方式 联系卖家 如果没有或无法解决可以联系官方客服
3.本文件为公益分享,文件由网上采集而来,如有侵权等问题,请及时联系客服删除

常见问题及官方客服联系方式:点击前往 售后问题处理方式:点击前往
-到底部了哦-
expand_less