menu 简单麦麦
account_circle

核探测的核物理实验-Magfizikai kísérletek nukleáris nyomdetektorral

帮助2569人找到了他们想要的文件
上传于 2020-03-02 7次下载 605次围观
文件编号:6381
文件详情
标题(title):Magfizikai kísérletek nukleáris nyomdetektorral
核探测的核物理实验
作者(author):Dr. Nagy Mihály
出版社(publisher):Műszaki Könyvkiadó
大小(size):34 MB (35818776 bytes)
格式(extension):pdf
注意:如果文件下载完成后为无法打开的格式,请修改后缀名为格式对应后缀


Table of contents :
A magfizikai detektorok 7
A hagyományos detektorok 7
A nyomdetektálás elvi alapjai 7
Az ásványi és a műanyag nyomdetektorok 8
A nyomdetektorok és a nyommaratás 9
A nyomfelismerés 12
Az alfa-bomlás kimutatása 13
A sugárforrások 13
A sugárzó anyag vizsgálata (Autoradiogram készítése) 14
Az autoradiogramok vizsgálata 15
Az alfa-sugárzás vizsgálata 16
Környezeteünk radioaktivitásának vizsgálata 18
A kőzetek radioaktivitása 18
A levegő, a víz és a talaj radioaktivitása 18
Az alfa-részecskék szóródása 20
Neutronok hatásának kimutatása 23
A maghasadás vizsgálata 24
Az indukált és a spontán maghasadás 24
A maghasadás nyomainak kimutatása 25
A hasadványok szóródása 26
A felezési idő meghatározása 27
A felezési idő fogalma 27
A 238U spontán hasadásának felezési ideje 28
A 252Cf spontán hasadásának felezési ideje 29
Az ásványi és a műanyag nyomdetektorok néhány egyéb alkalmazása
-到底部了哦-
微信扫码支付
核探测的核物理实验-Magfizikai kísérletek nukleáris nyomdetektorral
支付金额: 共计:¥0.0

添加收藏

创建新合集